Chơi Sâm online - Đề nghị đánh bạc trực tuyến

Xi măng Nghi Sơn dân dụng PCB40

 • Loại Xi Măng: Đen
 • Hãng sản xuất : Nhà máy xi măng Nghi sơn
 • Khối lượng riêng (kg/bao): 50
 • Mác xi măng : PCB40
 • Cường độ nén sau 3 ngày R3 (MPa): 24,10
 • Cưởng độ nén sau 28 ngày R28 (MPa): 46,20
 • Thời gian đông kết : + Bắt đầu (phút): 140
 • Thời gian đông kết : + Kết thúc (phút): 165
 • Độ ổn định thể tích (mm): 0,90
 • Độ nghiền mịn : + Trên sàng 0,09mm (%): 0,90
 • Độ nghiền mịn : + Bề mặt riêng (cm2/g): 4.292
 • Hàm lượng SO3 (%): 2,10

Liên hệ

Đối tác